Klasa 124-14D

Na tej maszynie mamy możliwość regulacji otworu w płytce ściegowej, jak również odległość ramion.

Z tego też względu tkaniny o bardzo różnych grubościach mogą być podszywane ściegiem dwustronnie krytym. Ścieg tworzony jest pomiędzy szytymi warstwami. Nie jest on widoczny z żadnej strony, również na szwach poprzecznych, gdyż igła oscyluje i penetruje warstwy materiału na przemian. Materiał prowadzony jest w maszynie pionowo, co gwarantuje dokładną penetrację igły w materiale. Ścieg może być tworzony w odległości do 12 cm od brzegu.

Rodzaj ściegu : jednonitkowy, łańcuszkowy, podwójnie kryty

Długość ściegu: 9 mm stała

System igieł: STROBEL 1669 lub 4669

Skontaktuj się z nami

Dołącz do nas

ARGUS Krystyna Śmigielska


Tel/fax: +48 22 642 81 29

Email: argus@idzik.pl​, argus_s@o2.pl
AddressJana Piekałkiewicza 7 lok. 40

               00-710 Warszawa

 

© 2005 - 2021 ARGUS     Wszystkie prawa zastrzeżone

Członkowstwo